Vol.151Jenny佳妮沙滩白嫩美女尤物写真图片[44P]_Jenny佳妮_魅妍社

Vol.151Jenny佳妮沙滩白嫩美女尤物写真图片[44P]_Jenny佳妮_魅妍社

【注】此详申厥阴脏厥之重证也。 程应旄曰∶脏气不安其位,故动。

通云者,一以温之,而令阳气得入;一以发之,而令阴气易散也。伤寒八九日,风湿相抟,身体疼烦,不能自转侧,不呕不渴,脉浮虚而涩者,桂枝附子汤主之。

二者皆以白头翁汤主之者,以其大苦大寒,寒能胜热,苦能燥湿也。【集注】程应旄曰∶丸散仅可从权,随证则不如汤。

程应旄曰∶汗剂为阳,施于阴经则逆。太阳证罢,而归并阳明,但手足汗出,是大便已硬也,与大承气汤以下胃热可也。

【集注】汪琥曰∶肺胃成痈,由风寒蕴于经络,邪郁于肺,或入胃腑,变而为热,热甚则气瘀血积而为痈。 【注】脉浮表邪,宜以汗解,误用火灸,伤其血液,不能作汗,反令表邪无所从出,以致邪因火盛,外不焦骨伤筋,内不吐衄、圊血,而病腰以下重痹者,必其人素有湿邪在下,故从湿化也。

立夏得洪大脉,是其本位,其人病身体苦疼重者,须发其汗。若火便不闭,无燥粪可除者,滑则里热已深,厥则邪陷已极,非以白虎涤其极热,则亢甚之阳,何以清耶!吴人驹曰∶厥,因阳气不相顺接,其脉当见阴象。

Leave a Reply