ffdy电影

ffdy电影

肉名天麻,二月、三月、五月、八月内采。白矾、滑石各一两为末,作一服。

《别录》曰∶大热。 以苏木煎汤,调人参末一钱服。

次以萝卜子、杏仁等分。生于盐卤之地,状似末盐,凡牛、马诸皮须此治熟,故今俗有盐硝、皮硝之称。

时珍曰∶长松生古松下,根色如荠,长三、五寸。亦可收子,于十月下种,如种菜法。

按葛洪《肘后方》云∶一药而兼解众毒者,惟荠汁浓饮二升,或煮嚼之,亦可作散服。 主咳嗽消渴强中,疮毒疔肿,辟沙虱荠寒而利肺,甘而解毒,乃良品也,而世不知用,惜哉。

时珍曰∶白芨性涩而收,得秋金之令,故能入肺止血,生肌治疮也。 浸溢于涯岸之间,其濡湿者可丸服;坚结可散服。

Leave a Reply